سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد معارف اسلامی  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه الامام الباقر علیه السلام  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز فقهی ائمه اطهارعلیهم السلام  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی